МАЛТААХАЙ :
/ амьтан /

малтаахай жөвүү (шавж идэштний баг, атаахайн овгийн ой хээрийн нуур, гол орчим, говь цөлийн баян дэлгэрэнгүй...