МАЛТАЛТ

Малтах үйлийн үр дүнг заасан нэр: малталт хийх (малтах үйл ажиллагаа явуулах) - Тэнд мөн их дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., хайгуул малталт [хоршоо] (байгаль дахь эрдэс баялгийг хайж малтах нь).

малталт хийх малтах үйл ажиллагаа явуулах
хайгуул малталт байгаль дахь эрдэс баялгийг хайж малтах нь