МАЛТАГЧ

1. Малтах үүрэг бүхий хүн: уурхайн малтагч (уурхайд малтлага хийдэг хүн), малтагч дэлгэрэнгүй... (уурхайд малтлага хийх ажил эрхлүүлэх) - Төлөвлөгөө таслаад байхлаар нь малтагч болгов. З.Баттулга. Уяхан замбуулин., хөлгүй гүйгч, хүрзгүй малтагч [оньсого] (ус);


2. Малтах техник хэрэгсэл: малтагч машин (ухаж малтах зориулалтын машин), суваг малтагч (суваг ухах зориулалтын дэлгэрэнгүй...
уурхайн малтагч уурхайд малтлага хийдэг хүн
малтагч болгох уурхайд малтлага хийх ажил эрхлүүлэх
хөлгүй гүйгч, хүрзгүй малтагч ус
малтагч машин ухаж малтах зориулалтын машин
суваг малтагч суваг ухах зориулалтын техник