АНАРВААН
/ домог /

Гоо үзэсгэлэнг соёрхон тэтгэгч монгол домгийн тэнгэр.