АНАРХИСТ

Анархи үзлийг баримтлагч - Өнөөдрийн нийгэм эдийн засгийн уналт доройтлын үр дагавар болж тохиолдлын журмаар гарч дэлгэрэнгүй... С.Байгалсайхан. Монголын уран зохиол дахь салан тусгаарлах үзэл.