АНАХ II

1. Сэрэмжлэх, болгоомжлох, үлэмж хичээх, цэнэх: анаж явах (болгоомжилж явах), арвилж явбал дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (болгоомж сэрэмж чухал гэсэн санаа), анах цэнэх [хоршоо] (а. Болгоомжлон хүлээх; б. Отон хүлээх; в. Биеэ бэлдэх, өөрийгөө хянах);


2. Ямар нэг юм болохыг отох, хүлээх - Гүйцээд ирэхийг нь анаж байгаад тийрч орхив. С.Дашдооров. Өнчин цагаан дэлгэрэнгүй... анаж барих (отож хүлээж байгаад барих), анаж хүлээх (отож хүлээх), анах отох [хоршоо] (ямар нэгэн зүйл болохыг тандан хүлээх);
3. Хэрэг явдлын уг учрыг тодруулахыг хичээх.

анаж явах болгоомжилж явах
арвилж явбал аминд тустай, анаж явбал ажилд тустай

болгоомж сэрэмжтэй чухал гэсэн санаа

анах цэнэх

а. Болгоомжлон хүлээх; б. Отон хүлээх; в. Биеэ бэлдэх, өөрийгөө хянах

анаж барих отож хүлээж байгаад барих
анаж хүлээх отож хүлээх
анах отох ямар нэгэн зүйл болохыг тандан хүлээх
Ижил үг:

АНАХ I