АНАХ I

1. Эдгэрэх: өвчин анах (өвчин илаарших), мэсийн шарх анадаг, үгийн шарх анадаггүй дэлгэрэнгүй...


2. Битүүрэх: шарх анах (шарх битүүрэх);
3. Хагарч салсан юмны ан цав өөр хоорондоо барьцалдах - Ан цав анав. Яриа.

өвчин анах өвчин илаарших
мэсийн шарх анадаг, үгийн шарх анадаггүй

хүний сэтгэлд таагүй үг бүү хэл гэсэн санаа

шарх анах шарх битүүрэх
Ижил үг:

АНАХ II