АНАТОМИЧ

Бие бүтцийн зүйч, анатомийн мэргэжилтэн.