АНАТОМИ

1. Амьд организмын бие бүтцийн тухай шинжлэх ухаан, бие бүтцийн зүй: амьтны анатоми (амьтны бие дэлгэрэнгүй...


2. Организм, түүний хэсгийн бүтэц байгууламж - Юуны урд ясны анатомийг судлах хэрэгтэй юм. Ш.Гаадамба. Элбэг дэлгэрэнгүй...

амьтны анатоми амьтны бие бүтэц
ургамлын анатоми ургамлын бие бүтэц
хүний биеийн анатоми хүний биеийн бүтэц