АНАРЛАГ

1. Анар жимс ихтэй;


2. Хүрэн улаандуу: анарлаг хүрэндүү өнгө (улаан хүрэндүү өнгө).