ИЛЭРХИЙЛЭЛ

1. Юмны болон сэтгэлийн баталгаа тэмдэг, илэрхийлсэн зүйл; илрэл - Энэ сайн үйл байсан учраас ингэж хүмүүсийн дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон., тоон илэрхийлэл (тоон дүнгээр мэдүүлэн тодорхойлох арга);


2. Сүм, хийд болон албан байгууллага, үйлдвэрийн газрын үүдэнд нэр хаягийг бичих самбар, тодорхойлолт: сүмийн илэрхийлэл (сүмийн хаяг дэлгэрэнгүй...
3. [математик] Тооны ухааны ямар нэг харьцааг илэрхийлж буй томьёо: алгебрын илэрхийлэл (алгебрын харьцаа илэрхийлэх томьёо).

тоон илэрхийлэл тоон дүнгээр мэдүүлэн тодорхойлох арга
сүмийн илэрхийлэл сүмийн хаяг шошго
алгебрын илэрхийлэл алгебрын харьцаа илэрхийлэх томьёо