ИЛЭЭ II

Цочих, айн хэлмэх, нэн гашуудах, харамсах зэрэгт илрэх аялга: илээ халаг (ай халаг).

Ижил үг:

ИЛЭЭ I