ИЛЭЭ I

Хураах цагаасаа эрт боловсорсон олс.

Ижил үг:

ИЛЭЭ II