ИЛЭХ II
/ яриа /

Илгээх, явуулах - Төдөөн хоёрын нөхдийг ил гэж илээв. Монголын нууц дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИЛЭХ I