ИДЭГДЭХ

1. Идэх үйл өртөх: бусдад идүүлэх:хүчинд автах, дийлдэх - Сар шувуунд үүрээ эвдүүлж, өндөг зулзагаа идэгдэв дэлгэрэнгүй... Лувсанданзан. Алтан товч., дээрэмчинд идэгдэх (дээрэмчинд булаагдах), түймэрт идэгдэх (түймрийн галд долоолгож гэмтэх), усанд идэгдэх (усанд автах), өт хорхойд идэгдэх (өт хорхойн хоол болох), чононд идэгдэх (чононд идүүлэх), малд идэгдсэн бут (малд идүүлсэн бут);


2. Элэгдэх хорогдох - Үерийн усанд идэгдэн хонхор цонхор болсон шаргын хоолойн донсолгоог туулж Төгрөгийн даваан дээр гарч түр амарлаа. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Автах, юмны эрхшээлд орох: зэвэнд идэгдэх (зэвтэх) - Ёроол нь хөө болсон цагаан толгой, улаан зэвэнд идэгдсэн төмөр дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., муу санаанд идэгдэж гүйцэх (муу санаандаа дийлдэх), тоос шороонд идэгдэх (тоос шороонд дарагдах), утаанд идэгдсэн гэр (утаа нэвчсэн гэр), үрчлээнд идэгдсэн нүүртэй хүн (үрчлээ тогтсон нүүртэй хүн) - Үрчлээнд идэгдсэн үл мэдэг барзгар нүүртэй, тачирхан хууз сахалтай ахимаг насны хүн улайсан нүдээр харж байлаа. С.Лочин. Газрын дуун.

дээрэмчинд идэгдэх дээрэмчинд булаагдах
түймэрт идэгдэх түймрийн галд долоолгож гэмтэх
усанд идэгдэх усанд автах
өт хорхойд идэгдэх өт хорхойн хоол болох
чононд идэгдэх чононд идүүлэх
малд идэгдсэн бут малд идүүлсэн бут
зэвэнд идэгдэх зэвтэх
муу санаанд идэгдэж гүйцэх муу санаандаа дийлдэх
тоос шороонд идэгдэх тоос шороонд дарагдах
утаанд идэгдсэн гэр утаа нэвчсэн гэр
үрчлээнд идэгдсэн нүүртэй хүн үрчлээ тогтсон нүүртэй хүн