ИДЭМТГИЙ

1. Идэх дур бүхий: идэмхий - Муу хүн үгээ буцамтгай, нохой бөөлжсөө идэмтгий. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай;


2. Хүчил зэргийн бусад зүйлийг урвалд оруулах чадвартай нь.