ИДЭНГЭР

1. Хоол ундыг идэж уух дур;


2. Байн байн эсвэл удаан суун идэх байдалтай хүн - Та яасан идэнгэр хүн бэ? Яриа.