ИДЭР II:
/ ургамал /

идэр гоо (идрээ, идрээн үндэс).

Ижил үг:

ИДЭР I