ИДЭРЛЭХ

Идэр хүч байдал гаргах - Муйхраар идэрлэж болохгүй, эвийг нь олж хийх хэрэгтэй. Яриа.