ИДЭРМЭГ

1. Идэр насны байдал, шинж - Идэрмэг эр мод түшиж бугын дууг сонсоод, Өнгөрсөн үеийн явдлаа санаж сэтгэлийн дотор дэлгэрэнгүй... Уран зохиолын дээж;


2. Идэр чадал, хүч бүхий байдал шинж.