ИДЭТ I

Ид хав, хүч бүхий - Идэт зөвлөлтийн цэрэг, идэмхий дайснаа дарна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИДЭТ II