ИДЭШЛҮҮЛЭХ

Мал адгуусыг бэлчээрт сул тавьж, өвс ногоо идүүлэх: малаа идэшлүүлэх (малаа бэлчээрлүүлэх), дэлгэрэнгүй...

малаа идэшлүүлэх малаа бэлчээрлүүлэх
морио идэшлүүлэх морио өвс усанд дөхүүлэх, морио идүүлэх