ИДЭШЛЭХ

Мал, амьтан бэлчиж өвс ногоо идэх5 бэлчээрлэх - Түүгээр бас хэсэг бусаг адуу мал идэшлэж, тэр өдрийн наран дор бүхий ертөнц налгар тайван дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Тэмээний нутаг., үхэр идэшлэх (үхэр бэлчих), хонь идэшлэх (хонь бэлчээрлэх).

үхэр идэшлэх үхэр бэлчих
хонь идэшлэх хонь бэлчээрлэх