ИДЭШТ

1. Онцлог идэш бүхий - Бузар идэшт хулгайч нохой ба муурууд, Бултайтал цадавч нүүргүй явдал болой. дэлгэрэнгүй... өвсөн идэшт (өвсөн тэжээлт), шавж идэшт амьтан (шавжаар хооллодог амьтан);


2. Идэштэн амьтны нэр: амьтны хүндэтгэл бус нэр - Монгол оронд есөн зүйлийн шавж идэштэн бүртгэгдсэний дотор хамгийн жижиг нь өөдсөн атаахай дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин.

өвсөн идэшт өвсөн тэжээлт
шавж идэшт амьтан шавжаар хооллодог амьтан