ИДЭРСЭГ

1. Идэр насны байдалтай, шинжтэй - Нэг өвчин халдвал идэрсэг бие нь гэмтээд түмэн төгрөгийн хүчийг түүгээр нэг дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд;


2. Идэр чадал, хүч бүхий байдалтай, шинжтэй.