ИДЭР I

1. Хүний бие бялдар өсөн чангарсан залуу насны үе - Сайхан идэр чамаасаа салж ядах янзтай. дэлгэрэнгүй..., идэр бие (залуу чийрэг бие) - Идэр сайхан биетийг өвчин эмгэг гутаана. Д.Нацагдорж. Зохиолууд., идэр жинчин (өсвөр залуу жинчин), идэр нас (хүний гучаас дөч орчим нас), идэр эр (дунд насны эрэгтэй хүн), биеийн идэрт (биеийн цог золбоотой, ирмүүн үед), насны идэрт (насны залууд), идэр залуу [хоршоо] (а. Идэр насны эхэн үе; б. Залуу чийрэг) - Идэр залуу үедээ эрдмийн босгыг алхаж билээ. О.Намнандорж. Түүвэр зохиол;


2. Зарим юмны өсөлт хөгжлийн эрч суусан үе: идэр залуу мод (чийрэг гуалиг мод), идэр оюун ухаан (эрч хүчтэй, турш дэлгэрэнгүй...
3. Хүч чадал бүхий үгтэй хоршиж, туйлын, дээд гэсэн утга илтгэнэ: идэр чийрэг [хоршоо] (залуу насны гал цогтой, өлчир байдал) - дэлгэрэнгүй...
идэр бие залуу чийрэг бие
идэр жинчин өсвөр залуу жинчин
идэр нас хүний гучаас дөч орчим нас
идэр эр дунд насны эрэгтэй хүн
биеийн идэрт биеийн цог золбоотой, ирмүүн үед
насны идэрт насны залууд
идэр залуу а. Идэр насны эхэн үе; б. Залуу чийрэг
идэр залуу мод чийрэг гуалиг мод
идэр оюун ухаан эрч хүчтэй, турш сэргэлэн оюун ухаан
идэр ес аргын тооллын арван хоёр дугаар сарын хорин хоёрноос тоолох есөн есийн ид хүйтний үед тохиох дундах гурван ес
идэр гурван ес хүйтний наян нэг хоногийн дундах гурван ес
идэр чийрэг залуу насны гал цогтой, өлчир байдал
Ижил үг:

ИДЭР II: