ИДЭРЖИХ

1. Бие бялдар өсөн чангарах, идэр насанд хүрэх;


2. Идрийн шинжтэй болох.