ИДЭМШ

Өвс, бэлчээр ховор газарт энд тэнд нуугдмал байгаа бага сага өвс, идүүш - Малаа идэмш даган бэлчээрлүүлбэл тарга дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.