ИДЭМХИЙ

1. Идэхэд ховдог, шунахай, идэх дуртай - Тэгэхлээр нь өлөн өвсөнд ороогоод идэмхий хүрэгч үнээндээ өгч дэлгэрэнгүй... ААЗ., идэмхий мал (ховдог мал), идэмхий хүн (хоолсог хүн, ховдог хүн), идэмхий хүн хоол хөөнө, эцэмтгий мал өвс хөөнө [зүйр цэцэн үг] (ховдог, сувдаг хүнийг жигшсэн хэллэг);


2. Уусган түлэмтгий: идэмхий хүчил (түлэмтгий хүчил);
3. [шилжсэн] Ашиглах завших, хахууль авахдаа дуртай, авлигач: идэмхий түшмэл (шунахай түшмэл), идэмхий хүн дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Түрэмгий - Инээлдэн явах цагт, ижил хар бяруу мэт наашит, идэмхий дайсантай учрахад, эрэмгий шувуу мэт довтлон орогч. дэлгэрэнгүй...

идэмхий хүн хоолсог хүн, ховдог хүн
идэмхий хүн хоол хөөнө, эцэмтгий мал өвс хөөнө ховдог, сувдаг хүнийг жигшсэн хэллэг
идэмхий хүчил түлэмтгий хүчил
идэмхий түшмэл шунахай түшмэл
идэмхий хүн завшимтгай хүн
авамхай идэмхий авч идэж сурсан, завшимтгай