ИДЭГЧ

1. Идэх үйлийн эзэн: бусад амьтныг барьж идэгч (бусад амьтнаар хооллогч) - Мах идэгч нохдын дэлгэрэнгүй.... Гүүш цоржийн орчуулсан Маань гамбум хэмээх зохиол;


2. [шилжсэн] Завшигч, ашиглагч этгээд: хөрөнгө мөнгө залилан идэгч (хөрөнгө мөнгө залилан завшигч) - Улсын хөрөнгө мөнгө идэгчтэй дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.

бусад амьтныг барьж идэгч бусад амьтнаар хооллогч
хөрөнгө мөнгө залилан идэгч хөрөнгө мөнгө залилан завшигч