ЖИГДЛЭХ

1. Жигд болох - Тэнгэрийн хувцас адил нимгэн зөөлөн хөнгөн, тийм зүйтэй цэцэг навч жигдэлж ургана. дэлгэрэнгүй...


2. Жигд болгох, адил, тэнцүү, тэгш болгох: алхаагаа жигдлэх (хөл нийлүүлэн алхах), хувцсаа жигдлэх (хувцсаараа дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Эмхлэх, цэгцлэх: ажлаа жигдлэх (ажлаа эмхлэх).

алхаагаа жигдлэх хөл нийлүүлэн алхах
хувцсаа жигдлэх хувцсаараа ижилсэх, нэгэн адил хувцаслах
эгнээгээ жигдлэх эгнээгээ тэгш болгох
жигдэлсэн бишгүүр арван хоёр бишгүүрийг нэгэн дор нийлүүлэн багцалсан хөгжим
жигдэлсэн хас туурга цохивор хөгжмийн нэг зүйл зэмсэг
жигдэлсэн хонх цохивор хөгжим
жигдэлсэн алтан хөөрөг нимгэн зузаан ялгаатай арван зургаан хөөргийг нэгэн өлгүүрт хоёр үе жагсаан өлгөсөн, алхан хэлбэртэй дохиураар дэлдэн эгшиглүүлдэг цохивор хөгжмийн зэмсэг
ажлаа жигдлэх ажлаа эмхлэх