ЖИГДРЭХ

1. Юмны хэмжээ, овор дүр адил, чацуу, тэгш, тэнцүү болох - Ус ургамал жигдрэн үзэсгэлэнгийн охь болж баясгалангийн дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., жигдрэн ургах (өвс ногоо аль аль нь сайхан ургах) - Гудамж талбайн зүг бүхэнд жигдрэн ургасан төрөл бүрийн ногоон модод багшран найгаж, навч цэцэг нь эрээлнэ. Ж.Дамдин. Миний Монгол., жигдэрсэн тариа (ургац гүйцсэн тариа); өвс ногоо жигдрэх (өвс ногоо тэгш сайхан ургаж гүйцэх);


2. Эмхрэх, цэгцрэх - Ажил маань одоо л жигдэрч байна. Яриа;
3. Ажил үйл бүх талаараа нэг хэмийн сайн байх: жигдэрсэн анги (юм юмаараа тэргүүний анги) - Ногоон ордны ойролцоох талбайд ардын дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.

жигдрэн ургах өвс ногоо аль аль нь сайхан ургах
жигдэрсэн тариа ургац гүйцсэн тариа
өвс ногоо жигдрэх өвс ногоо тэгш сайхан ургаж гүйцэх
жигдэрсэн анги юм юмаараа тэргүүний анги