ЖИГДЭВТЭР

Юм, үзэгдэл түүний хөдөлгөөн, хэмжээ, шинж чанар нь адилавтар, тэнцүүвтэр, тэгшхэндүү - Засмал замын газар нь дэлгэрэнгүй... Яриа.