ЖИГЖГЭР

Бие маш бяцхан, бяргүй, туранхай, хунхгүй: жигжгэр биетэй хурга (давжаа биетэй хурга).