ЖИГЖИЛГЭНЭХ

Догонцуулах, догонцоох, тогтворгүй болгох - Хур бороо асгарнам авгай, хол ойрыг жигжилгэнэм авгай. Зуун дэлгэрэнгүй...