ЖИГИЙНЭХ

1. Явахад шулуун холхон одох: жигийнэж явах (шулуухан одох);


2. Атирсан юмны сунах, тэнийх;
3. Санаа сэтгэлийн зовнил тайлагдаж тавиун болох; сэтгэл жигийнэх (сэтгэл тавирах, дотор онгойх).

жигийнэж явах шулуухан одох
сэтгэл жигийнэх сэтгэл тавирах, дотор онгойх