ЖИГНҮҮЛЭХ III

Бусдыг муулуулах; нүүрийг нь улайлгах, үйл явдлыг битүүхэн хэлж ойлгуулах - Би ч түүнийг өөр хүнээр хэд хэдэн удаа дэлгэрэнгүй... Ч.Ойдов. Түүвэр зохиол.