ЖИГНҮҮР II

Жинлүүр, жин хэмжүүр - Сайн панзчины гар нь жигнүүр, суу бодолтны харц нь шалгуур гэсэн сургаал байдаг билээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖИГНҮҮР I