ЖИГНҮҮР I

1. Мод, төмөрлөгөөр ёроолд нь уур нэвтрэх нүх гаргаж хийсэн юм жигнэх хэрэгсэл: буузны жигнүүр дэлгэрэнгүй...


2. Дулааны цацрагийн аргаар хоол болгох хэрэгсэл, шарах шүүгээ.

буузны жигнүүр буузыг халуун ууранд болгох хэрэгсэл
Ижил үг:

ЖИГНҮҮР II