ЖИГНЭЛТ I

1. Жигнэх үйлийн үр дүнг заасан нэр, идээ зэргийг жигнэн болгох явдал;


2. Жин тавих, бигнэх байдал.

Ижил үг:

ЖИГНЭЛТ II