ЖИГНЭХ II

1. Юмыг жингээр жигнэх: будаа жигнэх (жингээр будаа хэмжих), гурил жигнэх (гурилын дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Эргэцүүлэн бодох, хянаж бодох, юмыг нягтлан бодох - Хүн хэвээрээ байхын тулд өөрийгөө хэлэлцэн жигнэж үзэж байж жингээ тааруулж дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

будаа жигнэх жингээр будаа хэмжих
гурил жигнэх гурилын хүндийн хэмжээг жин дээр тавьж мэдэх
тос жигнэх тос жинлэх
Ижил үг:

ЖИГНЭХ I

ЖИГНЭХ III