ЖИГТЭХ II

Зүтгэх: тэрэг жигтэх (тэрэг, унаа уухичин зүтгэлэх).

Ижил үг:

ЖИГТЭХ I