ЖИГҮҮНЭ

Ноос, хөвөнгөөр нарийн чигж нэхсэн, зөрүү артай, гилтгэнэсэн өнгөтэй нэгэн зүйлийн бөс: жигүүнэ дээл дэлгэрэнгүй...

жигүүнэ дээл мөнхүү бөсөөр хийсэн дээл
хар жигүүнэ хар утсаар нэхсэн жигүүнэ