ЖИГҮҮРЛЭХ

1. Жигүүр, далавч нь ургах; жигүүртэй, далавчтай болох: дэгдээхий жигүүрлэх (дэгдээхийн өд сөд дэлгэрэнгүй...


2. Юманд жигүүр тааруулах, жигүүртэй болгох;
3. Юмны зах этгээдийг хүрээлэх;
4. Жигүүр мэт байрлуулах - Төв суурийг эзлэн бусдаа жигүүрлэн жагсаажээ. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дэлгэрэнгүй...
5. Жигүүр, далавчтай болсон мэт санагдах, зоригжих, зориг орох: сэтгэлээрээ жигүүрлэх (сэтгэлдээ сайн сайхан хүсэл мөрөөдлөөр дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Хошуучлах, тэргүүлэх: бусдыгаа жигүүрлэх (бусдыгаа уриалан манлайлах) - Тугийн хоёр талд нэжгээд хүн жигүүрлэн дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;

7. Ижилдэн нөхөрлөх, ханилах: муу юмтай жигүүрлэх (муу юмтай нөхөрлөх, өөдгүй мууг дагалдуулах).

дэгдээхэй жигүүрлэх

дэгдээхэйн өд сөд гүйцэж, далавч ургах

сэтгэлээрээ жигүүрлэх сэтгэлдээ сайн сайхан хүсэл мөрөөдлөөр хөтлөгдөн явах
хүслээрээ жигүүрлэх хүслээрээ урамшин тэмүүлэх
бусдыгаа жигүүрлэх бусдыгаа уриалан манлайлах
муу юмтай жигүүрлэх муу юмтай нөхөрлөх, өөдгүй мууг дагалдуулах