ЖИГХИЙХ

Юмнаас айн хэлмэж, гэнэт цочисхийх, жигшин зэвүүрхэж дотор агзганах: дотор жигхийх (дотор хар төрөх, дэлгэрэнгүй...

дотор жигхийх дотор хар төрөх, сэтгэлд муу зүйл харван орох
сэтгэл жигхийх сэтгэлд жигшил зэвүүцэл төрөх