ЖИГШИГДЭХ

Хүнд ад үзэгдэх, шоовдорлогдох, дор үзэгдэх - Элдвээр авирлан аашилбал жигшигдэхийн тэмдэг. дэлгэрэнгүй... олон түмэнд жигшигдэх (олон түмэнд нүд үзүүрлэгдэх), хүмүүст жигшигдэх (хүмүүст ад үзэгдэх) - Ухаантанд жигшигдэн олонд хэлэгдэх, учиргүй этгээд явдал үйлсийг бүү үйлд. Субашид.

олон түмэнд жигшигдэх олон түмэнд нүд үзүүрлэгдэх
хүмүүст жигшигдэх хүмүүст ад үзэгдэх