ЖИГШИХ

1. Зэвүүцэх, дур гутан зэвүүрхэх, зэвүү хүрэх - Би язгуур угсаагүй суман эр, эрх ямбатныг хэзээнээс үзэж чаддаггүй дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., жигшиж байх (а. Зэвүүцэх; б. Гэмшиж байх), жигшин буруушаах (байж болохгүй алдааг донгодон хэлэх), жигшин зэвүүцэх (ой гутан, дургүй хүрэх), жигшин занах (зэвүүцэн хорсох), жигшин үзэх (дур гутан үзэх), муу муухайг жигших (муу муухайг зэвүүцэх), худал хулгайг жигших (худал ярих, хулгай хийхийг үзэн ядах), жигшмээр амьтан (адын муу амьтан), жигшмээр муухай (дургүйцэн гутмаар муухай), жигшмээр хэрэг (айж зэвүүцмээр хэрэг) - Толь шиг царай нь барзайж жигшмээр хирдхиймээр үзэгдэнэ. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр;


2. Амьтны ямар нэгэн юмнаас зэвүүцэж догшрох: нохой жигших (нохой өширхөх);
3. Уналга эдэлгээний буруугаас болж, мал юмнаас үргэдэг болох: адуу мал жигших (адуу мал халшран зэвүүцэж, үргэмтгий болох), дэлгэрэнгүй...
жигшиж байх а. Зэвүүцэх; б. Гэмшиж байх
жигшин буруушаах байж болохгүй алдааг донгодон хэлэх
жигшин зэвүүцэх ой гутан, дургүй хүрэх
жигшин занах зэвүүцэн хорсох
жигшин үзэх дур гутан үзэх
муу муухайг жигших муу муухайг зэвүүцэх
худал хулгайг жигших худал ярих, хулгай хийхийг үзэн ядах
жигшмээр амьтан адын муу амьтан
жигшмээр муухай дургүйцэн гутмаар муухай
жигшмээр хэрэг айж зэвүүцмээр хэрэг
нохой жигших нохой өширхөх
адуу мал жигших адуу мал халшран зэвүүцэж, үргэмтгий болох
морь жигших морь аймтгай болох