ЖИГШҮҮН

Ой гутах, жигших байдал: жигшүүн үнэр (өмхий самхай муухай үнэр).