ЖИГШҮҮРГҮЙ I

1. Жигшиж дур гутмаар биш, санаанд тохирмоор - Улайж сууснаас жигшүүргүй явсан нь дээр.дэлгэрэнгүй... жигшүүргүй үйл (аятай үйл хэрэг);


2. Өөрийн жигшигдэх явдалд тоомжиргүй, ичгүүргүй: жигшүүргүй юм (ичгүүргүй юм, сонжуургүй юм).

жигшүүргүй үйл аятай үйл хэрэг
жигшүүргүй юм ичгүүргүй юм, сонжуургүй юм
Ижил үг:

ЖИГШҮҮРГҮЙ II