ЖИГШЭЭЛГЭХ

1. Жигшүүлэх;


2. Жигшээх үйлд өртөх.